Õppetegevus

Tallinna Kelmiküla Lasteaiale on antud õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks 

Koolitusluba nr 4905 HTM , välja antud 08.01.2008 Haridus- ja Teadusministeeriumi 

poolt
.  

Lehekülge haldab:
Riina Läll
Tallinna Kelmiküla Lasteaia direktor
6646070
direktor@kelmikyla.ee  


lehekülg uuendatud 25.09.2011