Põhiväärtused
 

MISSIOON
Väikesele suunajaks, suurele toetajaks


VISIOON
Hooandja iseseisva ja õnneliku maailmakodaniku kujunemisel, parim partner uute ideede teostamisel

MOTO
Ajast ees!

MEIE VÄÄRTUSED
K koostöövalmidus                lapsevanematega, personaliga, huvigruppidega, lastega
E eesmärgikindlus                 väärtustada ja toetada laste arengut parima tuleviku nimel
L lapsekesksus                     kõik tegevused lähtuvad lapsest ja tema heaolust
M motiveeritus                     lapsel huvi õppida, õpetajal õpetada
I individuaalsus                    igaüks on väärtus omaette, erinevus rikastab
K kannatlikkus                     kõik tegevused võtavad aega, piisavalt aega arenemiseks
Ü üksmeelsus                      läbi koostöö ja erinevate arvamuste jõuda ühisele otsusele
L leidlikkus                          loovus, ideederohkus, uuenduslikkus
A avatus                            uutele ideedele, juhtimisele, ettepanekuteleLehekülge haldab:
Riina Läll
Tallinna Kelmiküla Lasteaia direktor

6646070
direktor@kelmikyla.ee  


lehekülge uuendatud 21.11.2016