Üldtutvustus

Ülevaade Tallinna Kelmiküla Lasteaiast

Tallinna Kelmiküla Lasteaed alustas tööd 1.10.2007 aadressil Tehnika tn 23 (Põhja-Tallinna linnaosa) 4-rühmalise lasteaiana. Kuni aastani 2007 tegutsesid endises lasteaiahoones mitmed ettevõtted, bürood ja Tallinna Haridusameti haldusosakond.

2017-2018 õppeaastal töötab lasteaias neli eesti õppekeelega aiarühma:

I rühm        
Naljaninad       3-4 aastased
II rühm       Rõõmurullid     4-5 aastased        
III rühm      
Särasilmad      5-7 aastased
IV rühm      
Naerulinnud     6-7 aastased

Lasteaial on oma heakorrastatud ning haljastatud õueala, loodud kaasaegsed mängu- ja liikumisvõimalused lastele. Lasteaia lähedal asuvad mitmed pargid: Falgi-, Schnelli- ja Hirvepark. Meeldiva jalutuskäigu kaugusele jääb Vanalinn. Mõne bussipeatuse kaugusele jääb Stroomi rand – kõik need paigad loovad soodsad võimalused laste-, personali- ja lapsevanemate ühisürituste, sportlike- ja pereürituste läbiviimiseks. Peale igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise on lasteaias hinnatud mitmekülgne huvitegevus, traditsiooniliste ürituste ja õppekäikude läbiviimine, teatrietendused, peod ja ühisüritused lapsevanematega.

Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on riiklik alushariduse raamõppekava ja Tallinna Kelmiküla Lasteaia õppekava. Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatu koolitusluba 4905HTM.

Tallinna Kelmiküla Lasteaial on ühised väärtused, missioon ja visioon, mis on töötajate ja huvigruppide poolt omaks võetud ning mõistetud ning nende elluviimine väljendub lasteaia kõikides tegevustes.

Lasteaia võtmetegevused on terviseedendus, parim kasvukeskkond, parim toitlustamine, laste õpihimu toetamine, turvalisus, avatud juhtimine ning koostöö personali ja huvigruppidega.

Lasteaeda iseloomustab avatud juhtimine, mis kaasab kõiki asutuses tegutsevaid töögruppe, lasteaia hoolekogu ja huvigruppe. Suurt tähelepanu pöörame partnersuhete loomisele teiste haridusasutustega sh kogemuste vahetamine ja õppimine parimatelt.Lehekülge haldab:
Riina Läll
Tallinna Kelmiküla Lasteaia direktor
6646070

direktor@kelmikyla.ee  

lehekülge uuendatud 20.10.2017